економіка


економіка
(господарське життя, стан господарства країни, району тощо), господарство

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

 • економіка — (від грецьк. οικονομική оселя і закон) правила ведення господарства. Розрізняють два значення терміна: 1) господарство, сукупність засобів, об єктів, процесів, що використовуються людьми для задоволення своїх потреб шляхом створення необхідних… …   Філософський енциклопедичний словник

 • економ — См. Эконом …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • економізм — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

 • економіст — іменник чоловічого роду, істота …   Орфографічний словник української мови

 • економ... — Перша частина складних слів, що відповідає слову економічний, напр.: економайзер, економити, економити ся, економізация, економіка, економіста, економічний, економічніст, економія, економніст, економскый ( скі) …   Словник лемківскої говірки

 • економіка — и, ж. 1) Сукупність суспільно виробничих відносин. 2) Господарче життя, стан господарства (країни, району і т. ін.). || Структура і фінансово матеріальний стан якої небудь галузі господарської діяльності. || Господарська і фінансова діяльність.… …   Український тлумачний словник

 • економікс — у, ж. Галузь економічної науки, яка розкриває на макро і мікрорівнях закони бізнесу, методи господарювання, економічної політики і т. ін.; в західній економічній літературі 20 ст. витісняє термін політична економія …   Український тлумачний словник

 • економіст — а, ч. 1) Учений, фахівець з економіки, економічних наук. || Службовець, фахівець з економічних питань. 2) політ., іст. Послідовник, прихильник економізму …   Український тлумачний словник

 • економіка — экономика economics Ökonomie 1) Сукупність суспільних відносин в сфері виробництва, обміну і розподілу продукції. 2) Господарство даної країни або його частина. 3) Економічна наука, яка вивчає об єктивні закони та категорії суспільного… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • економ — а, ч., заст. Завідувач поміщицького господарства, економії (у 2 знач.) …   Український тлумачний словник

 • економізм — у, ч. Течія в російському соціал демократичному русі кінця 19 – початку 20 ст., прихильники якої обмежували завдання робітничого класу економічною боротьбою, вважаючи політичну боротьбу перев. справою ліберальної буржуазії …   Український тлумачний словник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.